Hriday Amar Jai Je Bhese Nil Akashe

Hriday amar jai je bhese
Nil akashe megher deshe
Batayane base achi diner sheshe
Megh amare dakche hese hese
Ami bali brishti rupe eso neme
Chalar pathe jaona ektu theme
Se ki bale bujhi na tar katha
Se bujhe na amar praner byatha
jadi chali megher deshe
Ke amare nibe ese