Kar Sneha Amai Parash Kare Khape Para

Kar sneha amai parash kare
Khape para taire apan sure gaire
Praner simar baire
Maghe maghe chaire
Anek dure hriday pure
Bani je tar paire
Abar dekha kato
Kal je naire