36. Dudiner tare jagate asiya

Dudiner tare jagate asiya
Dudin ekhane kandiya hasiya
Kotha chale jai kichu nahi pai
Tabu bhabi mane amar bihane
Dharai ke debe bani
Ami ke janina kichui parina
Tabu nite chai sabe tani
Amare karite gorab dan
Eta tuku sukh karibare pan
Sabare aghat hani