38. Tarar deshe chander deshe

Tarar deshe chander deshe
Khelbo ami aj
Parbo ami madhur hese
Bishwa jayir saj