Keman Kare Hasi Balo Keman Kare Hasi

Keman kare hasi balo keman kare hasi
Hridaye mor na dekhile rakhal rajar bañshi