Swadhinata Nahi Chahi Kabhu

Swadhinata nahi chahi kabhu swadhinata
Chahi shudhu taba abhilash purnata

Translation

Freedom I want not.
Freedom I never want.
My only desire
Is Your Will-Fulfilment.