Jiban Amar Kariyache Joy Rakhal Rajar Madhu Benu

Jiban amar kariyache joy rakhal rajar madhu benu
Hriday amar kariyache joy rakhal rajar alo dhenu