Tomai Ami Na Dile Mor Maner Mukharata

Tomai ami na dile mor maner mukharata
Keman kare pabe jiban madhur nirabata