Aghat Diye Tomai Pita

Aghat diye tomai pita kemane pabo tripti
Janina hai kabe habe agyanatar lupti