Jiban Amar Tomar Bidhata Ei Katha Bali

Jiban amar tomar bidhata
Ei katha bali chupe chupe kane kane
Asimer khudha jagabe parane
Harate amare taba maha jaya gane