Batase Aji Pulak Lage Bhuban Bhara Pran

Batase aji pulak lage bhuban bhara pran
Tari majhe ke niyechhe amar prane sthan
Akash bhara graha tara hetha achhe ananda nidan
Pulake tai jage amar pran geyechhi katoi gan
Charidike ajanare karechhi sandhan