Nutan Jiban Kari Abahan Debo Jibaner

Nutan jiban kari abahan
Debo jibaner kari aradhan
Eso aji eso homanal shikha
Jadi taba thake mor bhale likha
Asha mukut paraha biloy
Shudhu chahi ami tomar bijoy
Eso sangram eso he abhoy
Maranere ar nahi kari bhoy
Naba jibaner karo aradhan