Sangit Bihanga Sangit Bihanga Asim

Sangit Bihanga Sangit Bihanga
Asim shanti jyoti anga pratanga
Hetha bhuloker subishal asha
Hetha dyuloker maha mauna bhasha