Abar Ami Shesh Kathati

Abar ami shesh kathati balbo sabar samukhe
Bhulbona go tomai prabhu kabhu sukhe o dukhe