Akash Batas Bale Jai Bidai Bidai Kato

Akash batas bale jai bidai bidai
Kato diner kato katha kato byetha byakulata
Kotha hate jena shona jai
Path jedike chale jabar sedik pane
Pran phire chai phire chai