Ami Bhalobasi Sudur Desher

Ami bhalobasi sudur desher
Japaner antar
Eshiyar sera komal sagare
Heri mor bandar