Jibane Marane Ashar Swapane Tomare

Jibane marane ashar swapane
Tomare bidhata pujibo
Tumi je tomar karuna pathar
Sri charane sada rahibo