Jiban Bhore Maran Sanjhe Daki Ajanare

Jiban bhore maran sanjhe daki ajanare
Nimesh hara premer dhara heri charidhare