Khama Karo... Shesh Anurodh Ami

Khama karo khama karo
Khama karo khama karo
Shesh anurodh
Ami achetan ami achapal prabhu
Ami je abodh