Shesh Jibane Dhanya Halam Tomar Peye

Shesh jibane dhanya halam
Tomar peye dekha
Amar hasi dila amai
Tomar charan rekha