Tumi Amai Sangopane Khama Khama

Tumi amai sangopane khama karo
Tumi amar rupantarer duar dharo
Ogo amar hiya bane asha sathi
Bhul asimer mukti bati
Ami tomar mohalata
Tumi amar saphalata