Swarge Ami Mukta Chilam Lilar Lagi

Swarge ami mukta chhilam
Lilar lagi hethai elam
Swarge phire ami jabo
Paran bhare shudhu khabo