Khudra Jiban Mama Shushka Kusum

Khudra jiban mama
Shushka kusum sama
Kande sada maha prabhu
Tomar pada tale
Chokher jale pujbo tomai
Nahi chale bale