Kandiya Hasiya Esechi Dharai Kandiya

Kandiya hasiya esechi dharai
Kandiya hasiya chaliya jabo
Lukochuri khela bhalo nahi lage
Chiratare ami tomai pabo