Ashar Bhore Tumi Balo Hasir Pure Tumi

Ashar bhore tumi balo
Hasir pure tumi chalo
Asha bana bhiti
Nendana madhu giti
Bedanar abasan halo