Chhari Jabe Tomer Charan Andhar Amai

Chhari jabe tomar charan
Andhar amai kare baran
Jiban je ar nahe jiban
Bhitar bahir kebal maran