Jatri Sabe Amai Chere Gela Chali Cheye

Jatri sabe amai chhere gela chali
Cheye achhi tader pane nayan meli
Jabar tara nai je amar jabar tara
Ami habo prabhur khama kripar dhara