Khelar Tare Praner Thakur Gareche E

Khelar tare praner thakur
Gareche e bishwa khana
Ektu khele khela phele
Kothai ke jai jaina jana