Nai Ayojan Bhajan Pujan Achi Sada Toma

Nai ayojan bhajan pujan
Achi sada toma bhule
Tabu jadi ese thako path bhule
Hiya dwar dibo khule