Jibaner Majhe Naba Naba Saje

Jibaner majhe naba naba saje
Utha tumi prabhu phutiya
Karuna tomar amiya apar
Nite pari jena lutiya