Mahima Tomar Ke Bujite Pare Tumi Maha

Mahima tomar ke bujite pare
Tumi maha dyuti dharar andhare
Ogo mahiyan ogo gariyan
Shudhu kripa sudha tomar saman