Khule Dao Sei Ankhi Janibar Jena Kichu

Khule dao sei ankhi
Janibar jena kichu nahi thake baki
Dekhini ja dekhibar
Shunini ja shunibar
More diye thake phanki
Agyan gehe rahi ami mudi ankhi