Balo Go Kemane Hriday Ratane Hriday

Balo go kemane hriday ratane
Hriday sagare pabo
Sri pad dharibo das haye rabo
Paibo tahar bhabo
Jagater dhan sadhan bhajan
Nijer kichui nai
Se jyoti sagare jibaner tare
Kemane dubibo bhai