Kemane.. Chalibo Tomar Pichane

Kemane kemane kemane
Chalibo tomar pichhane
Kemane kemane kemane
Rahibo tomar bihane
Kemane kemane kemane
Bandhibo amar bhubane