Khudra Pradip Shikha Ei Mor Parichoy

Khudra pradip shikha
Ei mor parichoy
Ami sukhi chira sukhi
Hiya bane gahi sada
Mor bidhatar joy