Ghumer Deshe Tomai Dekhe Tomai Kari

Ghumer deshe tomai dekhe
Tomai kari bhoy
Jagarane jante pelam
Tomar parichoy
Tumi amar tumi sabar
Mahananda kripa pathar
Param pita param mita
Ananta akkhoy