30. Ghumer deshe tomai dekhe

Ghumer deshe tomai dekhe
Tomai kari bhoy
Jagarane jante pelam
Tomar parichoy
Tumi amar tumi sabar
Mahananda kripa pathar
Param pita param mita
Ananta akkhoy