Bajo Hiya Banshi Bajo Sajo Hiya Majhi

Bajo hiya banshi bajo
Sajo hiya majhi sajo
Haso hiya shashi haso
Nasho hiya bandha nasho