46. Ankhi amar dhanya

Ankhi amar dhanya
Peye tomar dekha
Hiya amar dhanya
Haye kripa rekha
Nai je kichui ar
Kabhu chahi barebar