Ami Tomai Dakbona Ar Dakbona Hriday

Ami tomai dakbona ar dakbona
Hriday pure pujbona ar pujbona
Manas bane bandhbona ar bandhbona
Paran srote rakhbona ar rakhbona
Deher ghume chaibona ar chaibona
Tomar bijoy gaibona ar gaibona