48. Chanchalata

Chanchalata chanchalata chanchalata
Tomar majhe nahi raje ashalata
Chanchalata chanchalata chanchalata
Tomar sathi biphalata
Chanchalata chanchalata chanchalata
Khudra praner bandhan hara durbalata