Hriday Gahane Ghume Jagarane Kare

Hriday gahane ghume jagarane
Kare dake mor pran
Na jani kemane pabo e jibane
Asimer sandhan
Ami kandi sanjhe bhore
Bandhi more moha-dore
Amar amire basi shudhu bhalo
Tai shata byatha ban