Dao More Sthan Dao More Sthan Ami

Dao more sthan dao more sthan
Ami habo taba puta santan
Ami habo ananer hasi
Shatek juger andhiyar nashi