Aro Niye Jao Prabhu

Aro aro aro aro niye jao prabhu
Amar lagiya rakhibona kichhu kabhu
Tumi shudhu mor ananta sudha dhan
Mukti ajike mor deha pran man