Ei Jibaner Dal Pala Ei Paraner Phul Mala

Ei jibaner dal pala
Ei paraner phul mala
Ei hridayer rup ala
Ei sharirer bhishan jala
Tomai diye habo ami shanto
Pujbo shudhu habona ar klanto