26. Ei jibaner dal pala

Ei jibaner dal pala
Ei paraner phul mala
Ei hridayer rup ala
Ei sharirer bhishan jala
Tomai diye habo ami shanto
Pujbo shudhu habona ar klanto