Hai... Sab Kichu Pran Chai Moher

Hai hai hai hai
Sab kichhu pran chai
Moher bandhan mukti plaban
Dhara pralobhan adhara sadhan