Ami Chahi Tai Ami Kandi Ami Kandi Tai

Ami chahi tai ami kandi
Ami kandi tai ami bandhi
Ami bandhi tai sandeha
Nahi je apan kabhu keha