Ebar Amai Laho Priya Laho Man Gahane

Ebar amai laho priya laho
Man gahane hriday bane
Man gahane hriday bane
Kripar thakur raho tumi raho