94. Tomar sathe nitya amar alapan

Tomar sathe nitya amar alapan
Tabu bhabi ami tomar noy apan
Tomar sathe nachi kheli hasi
Tabu dake agyanatar phasi