Tomar Sathe Nitya Amar Apan Tabu

Tomar sathe nitya amar alapon
Tabu bhabi ami tomar noy apan
Tomar sathe nachi kheli hasi
Tabu dake agyanatar phasi