Manre Ore Man Tomar Param Mukti Lagi

Manre ore man
Tomar param mukti lagi
Rahi ami nidra jagi
Tomai dite phulla chite
Sudha swapan hasi plaban
Rahi anukhan